Συνεδρία

Η οργάνωση συνεδρίων και events αποτελεί επιστήμη…

Η Εταιρεία μας έχει αποδείξει ότι ξέρει να οργανώνει πολύ καλά συνέδρια. Τόσο το Ενεργειακό Συμπόσιο Κύπρου, που οργανώνουμε για τέσσερα συνεχή έτη σε συνεργασία με το ΙΕΝΕ (και συνεχίζει) όσον και το Συνέδριο για το Καζίνο που κάναμε σε συνεργασία με την KPMG για δύο συνεχόμενα χρόνια στην Κύπρο, σημείωσαν τεράστια επιτυχία. Επίσης, τα δύο Συνέδρια για τις Επενδύσεις και την Ανάπτυξη που οργανώσαμε  διαδοχικά στην Αθήνα, έχουν καθιερώσει την Εταιρεία μας στο χώρο του διοργανωτή επιτυχών Συνεδρίων.

Η άρτια οργάνωση, η χρησιμοποίηση αξιόλογων ομιλητών, η προσέλκυση σημαντικών Χορηγών, η μεγάλη συμμετοχή συνέδρων και γενικά όλο το οργανωτικό πλαίσιο των συνεδρίων της Εταιρείας μας, δείχνουν την πλούσια εμπειρία και την τεχνογνωσία των ανθρώπων μας για τέτοιες μεγάλες εκδηλώσεις.

Επίσης, η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την οργάνωση Ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων οργανισμών και επιχειρήσεων, σεμιναρίων, ημερίδων, και άλλων events (π.χ. εγκαινίων, επιστημονικών συνάξεων, κλαδικών επαγγελματικών φόρουμ, κ.ά.)

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

EMGF Energy Transition Conference

2ο Συνέδριο και Έκθεση του Κυπριακού Φορέα Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΚΥΦΕΑΣ)

10Ενεργειακό Συμπόσιο

4o Property Conference 2022

Το BREXIT και η Κύπρος

Το 5G στη ζωή μας

Φορολογικό Πλαίσιο και Ανάγκες Εκσυγχρονισμού

3ο Property Conference

2οConference Τράπεζες + Αγορά + Επιχειρήσεις

2ο Conference Tα Συν + Πλην στην Υγεία Μετά το ΓΕΣΥ

8o Ενεργειακό Συμπόσιο 2020

9o Ενεργειακό Συμπόσιο 2021

2o Συνέδριο και έκθεση T.I.A. Technology in Action

Property Conference 2019

7oΕνεργειακό Συμπόσιο

6o Συνέδριο Βιώσιμης Κινητικότητας και Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών

ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΤΥΠΟΥ

Φιλανθρωπική Συναυλία Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής

Παρουσίαση “360” Nicosia

Τριμερής Συνεργασία ΧΑΚ, ΧΑ και ΕΧΕ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

61η Ετήσια Γενική Συνέλευση ΣΕΛΚ 2022

Ετήσια Γενική Συνέλευση ΕΒΕ Λευκωσίας 2019

Ετήσια Γενική Συνέλευση ΣΕΛΚ 2019

Ετήσια Γενική Συνέλευση ΚΕΒΕ, 2018-2019

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2022

EIB and NCCI Conference “Investment and Investment Finance-the Cypriot case”

XAK Road Show 2019, Αθήνα

60 Χρόνα Salamis – Εκδήλωση στην Αθήνα