Συνεδρία

Η οργάνωση συνεδρίων και events αποτελεί επιστήμη…

Η Εταιρεία μας έχει αποδείξει ότι ξέρει να οργανώνει πολύ καλά συνέδρια. Τόσο το Ενεργειακό Συμπόσιο Κύπρου, που οργανώνουμε για τέσσερα συνεχή έτη σε συνεργασία με το ΙΕΝΕ (και συνεχίζει) όσον και το Συνέδριο για το Καζίνο που κάναμε σε συνεργασία με την KPMG για δύο συνεχόμενα χρόνια στην Κύπρο, σημείωσαν τεράστια επιτυχία. Επίσης, τα δύο Συνέδρια για τις Επενδύσεις και την Ανάπτυξη που οργανώσαμε  διαδοχικά στην Αθήνα, έχουν καθιερώσει την Εταιρεία μας στο χώρο του διοργανωτή επιτυχών Συνεδρίων.

Η άρτια οργάνωση, η χρησιμοποίηση αξιόλογων ομιλητών, η προσέλκυση σημαντικών Χορηγών, η μεγάλη συμμετοχή συνέδρων και γενικά όλο το οργανωτικό πλαίσιο των συνεδρίων της Εταιρείας μας, δείχνουν την πλούσια εμπειρία και την τεχνογνωσία των ανθρώπων μας για τέτοιες μεγάλες εκδηλώσεις.

Επίσης, η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την οργάνωση Ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων οργανισμών και επιχειρήσεων, σεμιναρίων, ημερίδων, και άλλων events (π.χ. εγκαινίων, επιστημονικών συνάξεων, κλαδικών επαγγελματικών φόρουμ, κ.ά.)