ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

Property Conference 2019

7ο Ενεργειακό Συμπόσιο

6ο Συνέδριο Βιώσιμης Κινητικότητας και Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών

ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΤΥΠΟΥ

 

Φιλανθρωπική Συναυλία Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής

Παρουσίαση “360” Nicosia

Τριμερής Συνεργασία ΧΑΚ, ΧΑ και ΕΧΕ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 

Ετήσια Γενική Συνέλευση ΕΒΕ Λευκωσίας 2019

Ετήσια Γενική Συνέλευση ΣΕΛΚ 2019

Ετήσια Γενική Συνέλευση ΚΕΒΕ, 2018-2019

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

EIB and NCCI Conference “Investment and Investment Finance-the Cypriot case”

XAK Road Show 2019, Αθήνα

60 Χρόνα Salamis – Εκδήλωση στην Αθήνα