Άνθρωποι

Οι άνθρωποι αποτελούν το πολυτιμότερο κεφάλαιο για μια εταιρεία…

Tο στελεχιακό δυναμικό της fmw financial media way αποτελείται κυρίως από ανθρώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με μεγάλη εμπειρία στην επικοινωνία, στη δημοσιότητα, στην προβολή, στις εκδόσεις, στη διαφήμιση και στη διοργάνωση εκδηλώσεων.

Η τεχνογνωσία και εμπειρία τους, καθώς και τα υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκά προσόντα τους, αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για άριστη εξυπηρέτηση των πελατών.

Η fmw financial media way στελεχώνεται σήμερα στην Κύπρο από 10 μόνιμους επαγγελματίες και αρκετούς συνεργάτες στον τομέα τους και διαθέτει τμήματα επικοινωνίας και δημοσιότητας, διαφήμισης, εκδόσεων, σχεδιαστήριο (δημιουργικό), λογιστήριο και γραμματεία.

Στην Ελλάδα διαθέτει 2 μόνιμους επαγγελματίες και αρκετούς συνεργάτες.

Οι άνθρωποι της  fmw financial media way, ανεξαρτήτως του Τμήματος που στελεχώνουν, βρίσκονται συνεχώς δίπλα στους πελάτες για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Βασικά όπλα των ανθρώπων της fmw financial media way είναι ο επαγγελματισμός, η σκληρή εργασία και οι νέες ιδέες.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα των ανθρώπων της fmw financial media way είναι η στενή συνεργασία που έχουν με τις επιχειρήσεις –πελάτες, γεγονός που δημιουργεί τις απαραίτητες συνέργειες για επιτυχία στους στόχους.

Η εταιρεία αποτελείται από τους εξής:

ΚΥΠΡΟΣ

Ιωσήφ Π. Ιωσήφ – Διευθύνων Σύμβουλος

Φαιδωνία Κωνσταντίνου – Λογιστήριο

Χριστίνα Χ΄Παύλου – Τμήμα Digital Marketing

Χριστιάνα Λοϊζου – Δημιουργικό Τμήμα

Στέλλα Πέρναρου – Δημιουργικό Τμήμα

Μαρία Μιχαήλ – Εμπορικό Τμήμα – Γραμματεία – Media planning

Ηλέκτρα Χ¨Παύλου – Υπεύθυνη Γραμματείας – Συντονισμός Εργασιών – Οργάνωση Εκδηλώσεων – Media planning

ΕΛΛΑΔΑ

Γιώτα Κακουλίδου – Εμπορικό Τμήμα

Μαριάντα Σεβαστάκη – Τμήμα Εκδόσεων

Ράπο Ντεάρτα – Εμπορικό Τμήμα