Καριέρα

Αν πιστεύεις στον εαυτόν σου και στις ικανότητες σου, μας κάνεις…

Η fmw financial media way δέχεται αιτήσεις από προσοντούχα άτομα στους τομείς που δραστηριοποιείται για να στελεχώσουν θέσεις εργασίας στην Εταιρεία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την πιο κάτω αίτηση επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους. Η Εταιρεία μας θα προβαίνει σε ανάλογη ενημέρωση των ενδιαφερoμένων αιτητών, ανάλογα με τις ανάγκες της.

Ονοματεπώνυμο

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Τηλέφωνο

Μήνυμα